1. Základní pojmy

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.kvetinysporilov.cz

1.2 Prodávající je fyzická osoba
Lucie Brůnová, IČO 69069638
se sídlem Severní I 1467/41, PSČ 141 00,
zapsaná v živnostenském rejstříku, živnostenské oprávnění vydáno živnostenským odborem městské části Praha 4, č.j.: ŽIO – 28/2264/09/Re. Prodávající je provozovatelem internetového obchodu s květinami a doplňkovým zbožím (e-shopu).

1.3 Kupující je fyzická nebo právnická osoba, která kupuje zboží na základě objednávky, zboží je odesíláno příjemci na určené místo, nebo připraveno k převzetí v sídle prodávajícího.

1.4 Příjemce je fyzická nebo právnická osoba, které prodávající zasílá zboží na určené místo dle objednávky kupujícího.

1.5 Dopravce je společnost, která přepravuje zboží od prodávajícího k příjemci.
1.6 Zboží nabízené prodávajícím je určeno pouze k dekoraci, ne ke konzumaci. Celá nabídka zboží je uvedena na internetových stránkách prodávajícího.

2. Objednávka zboží a služeb

2.1 Objednávku zboží a služeb lze provést na internetových stránkách prodávajícího.
2.2 Kupující objednávku odešle a následně obdrží e-mailem automatické potvrzení o přijetí objednávky.
2.3. Kupující je povinen potvrzení o přijetí objednávky formálně zkontrolovat a v případě nesprávnosti nebo neúplnosti informace o předmětu objednávky nebo o adrese místa určení neprodleně kontaktovat prodávajícího. Na pozdější reklamace z důvodu nesrovnalostí v zadané objednávce nebude brán zřetel.
2.4 Doručením potvrzení o přijetí objednávky vzniká mezi kupujícím a prodávajícím smluvní závazkový vztah. Na základě tohoto vztahu je prodávající povinen dodat objednané zboží příjemci na určené místo a kupující je povinen za dodání zboží zaplatit sjednanou cenu.

3. Dodání zboží

Zboží lze dodat těmito způsoby:

3.1 Osobní převzetí zboží v sídle prodávajícího.

3.2 Dodání zboží odesláním příjemci – PO PRAZE.

3.2.1 Při dodání zboží odesláním příjemci prodávající odesílá zboží příjemci určenému kupujícím do místa určeného kupujícím. Přeprava zboží je prováděna dopravcem.

3.2.2 Dopravce přepraví zboží na sjednané místo a vydá ho příjemci v přepravní lhůtě, kterou si kupující objednal. Informace o místě, příjemci a přepravní lhůtě předává dopravci prodávající na základě objednávky kupujícího. Vždy je třeba, aby kupující důkladně zkontroloval správnost adresy, telefonních čísel a dalších specifikací, které ovlivňují správnost a rychlost dodání zboží.

3.2.3 Příjemce musí být v přepravní lhůtě přítomen na sjednaném místě. Není-li příjemce přítomen, může dopravce vydat zboží proti písemnému potvrzení i jiné osobě, která se nachází na sjednaném místě. Toto neplatí, pokud si kupující v objednávce písemně vymíní, že zboží musí být předáno příjemci do vlastních rukou. Dopravce není povinen kontrolovat totožnost příjemce.

3.2.4 V případě, že příjemce odmítne zboží převzít nebo že zboží nelze doručit, a to zejména z důvodu nepřesné nebo neexistující adresy, nepřítomnosti příjemce ani jiné oprávněné osoby, které by bylo možno v souladu s těmito obchodními podmínkami zboží v místě doručení předat je dopravce povinen neprodleně informovat kupujícího nebo prodávajícího a vyčkat sdělení dalších instrukcí. Cenu za plnění dalších instrukcí hradí kupující. Nebudou-li další instrukce dopravci sděleny do 10 minut nebo nebude-li možné tyto instrukce splnit, dopravce přepraví zboží zpět prodávajícímu. Povinnost dopravce doručit zboží je tak splněna vrácením zboží prodávajícímu. Vrácen zboží prodávajícímu, či přejezd na novou adresu je účtován dle tarifů z ceníku.

3.2.5 Z důvodu nezastižení adresáta na určeném místě lze provést opakované doručení zboží. Bylo-li opakované doručení zboží způsobeno vinou chybných nebo neúplných údajů v kontaktech na příjemce ze strany kupujícího, náleží prodávajícímu poplatek za opakované doručení ve výši dvojnásobku poplatku za běžné doručení. Opakované doručení zboží bude provedeno v nejkratší dodací lhůtě po uhrazení poplatku, nebo ve sděleném termínu, kdy se bude příjemce nacházet na dané adrese. Poplatek lze uhradit osobně na jedné z provozoven nebo on-line platbou. V případě neuhrazení poplatku ze strany kupujícího je zásilka považována za vyřízenou, i když nedošlo k převzetí zboží příjemcem.

3.3 Odesláním zboží příjemci – PO CELÉ ČESKÉ REPUBLICE.

3.3.1 Při dodání zboží odesláním příjemci prodávající odesílá zboží příjemci určenému kupujícím do místa určeného kupujícím. Přeprava zboží je prováděna dopravcem.

3.3.2 Dopravce přepraví zboží na sjednané místo a vydá ho příjemci v přepravní lhůtě, kterou si kupující objednal. Informace o místě, příjemci a přepravní lhůtě předává dopravci prodávající na základě objednávky kupujícího. Vždy je třeba, aby kupující důkladně zkontroloval správnost adresy, telefonních čísel a dalších specifikací, které ovlivňují správnost a rychlost dodání zboží. Telefonní číslo příjemce je při tomto typu dopravy podmínkou k doručení. Zásilku nelze doručovat na P. O. Box.

3.3.3 Dopravce v den doručení v čase 8:00 -11:00 kontaktuje příjemce a informuje s předstihem čas a místo doručení, případně sjednává alternativní místo doručení. V případě, že příjemce odmítne zboží převzít nebo že zboží nelze doručit, a to zejména z důvodu nepřesné nebo neexistující adresy, nepřítomnosti příjemce ani jiné oprávněné osoby, které by bylo možno v souladu s těmito obchodními podmínkami zboží v místě doručení předat je dopravce povinen neprodleně informovat prodávajícího a vyčkat sdělení dalších instrukcí. Prodávající kontaktuje kupujícího a dojedná další instrukce pro doručení zboží. Cenu za plnění dalších instrukcí hradí kupující. Nebudou-li další instrukce dopravci sděleny do 18. Hodiny toho dne nebo nebude-li možné tyto instrukce splnit, dopravce přepraví zboží zpět prodávajícímu. Povinnost dopravce doručit zboží je tak splněna vrácením zboží prodávajícímu. Vrácen zboží prodávajícímu, či přejezd na novou adresu je účtován dle tarifů z ceníku.

3.3.4 Z důvodu nezastižení příjemce na určeném místě lze provést opakované doručení zboží následující pracovní den, které je ZDARMA. Jakékoliv další opakované doručení, bylo-li opakování způsobeno vinou chybných nebo neúplných údajů v kontaktech na příjemce ze strany kupujícího, náleží prodávajícímu poplatek za opakované doručení ve výši poplatku za běžné doručení. Opakované doručení zboží bude provedeno v nejkratší dodací lhůtě po uhrazení poplatku, nebo ve sděleném termínu, kdy se bude příjemce nacházet na dané adrese. Poplatek lze uhradit osobně na jedné z provozoven nebo on-line platbou. V případě neuhrazení poplatku ze strany kupujícího je zásilka považována za vyřízenou, i když nedošlo k převzetí zboží příjemcem.

4. Přepravní lhůta

4.1 Dodání zboží: PO PRAZE

4.1.1 Dodání zboží PO PRAZE: Doručení zboží je prováděno dopravcem v přepravní lhůtě v 3 hodinovém rozpětí (tarif NORMAL), nebo v 1,5 hodinovém rozpětí (tarif EXPRESS) od zaplacení objednávky. Pokud je zboží objednáno s předstihem, je přepravní lhůta rovna lhůtě dle vybraného tarifu v daném časovém rozpětí, které si při objednání určil kupující.

4.1.2 Příjemce musí být během přepravní lhůty přítomen v místě doručení zboží, a to 3 hodiny (tarif NORMAL) nebo 1,5 hodiny (tarif EXPRESS) v daném časovém rozpětí, které v objednávce objednal kupující.

4.1.3 Dodání zboží nelze uskutečnit přesně na minuty, proto jsou výše uvedena časová pásma.

4.2 Dodání zboží: PO CELÉ ČESKÉ REPUBLICE

4.2.1 Doručení zboží je prováděno dopravcem v přepravní lhůtě od 8:00 do 18:00.

4.2.2 Příjemce musí být během přepravní lhůty přítomen v místě doručení zboží, které v objednávce objednal kupující.

PRAHA 7:00-18:59 19:00-6:59
Tarif NORMAL PO-PÁ 149 Kč 199 Kč
(časové rozpětí pro doručení 3 h.) Víkendy a svátky 199 Kč 199 Kč
Tarif EXPRESS PO-PÁ 199 Kč 299 Kč
(časové rozpětí pro doručení 1,5 h.) Víkendy a svátky 299 Kč 299 Kč
DOBÍRKA u příjemce 40 Kč
DOBÍRKA u objednavatele (není-li příjemcem) 149 Kč
Vrácení zásilky prodejci PO-PÁ 149 Kč
Vrácení zásilky prodejci Víkendy a svátky 199 Kč
Cena opětovné doručení zásilky se řídí stejnými tarify viz. výše, dle výběru kupujícího.

ČR
Pracovní dny ÚT-PÁ 8:00-18:00 249 Kč
Opětovné doručení následující prac. den 8:00-18:00 ZDARMA

5. Platba objednávky

5.1 Při osobním odběru zboží v provozovně lze objednávku zaplatit: v provozovně v hotovosti nebo platební kartou nebo v případě elektronické objednávky platební kartou on-line, pomocí služby PayPal, Platba 24, Mojeplatba, ePlatby, mPeníze nebo rychlým převodem u Fio Banky

5.2 Při odběru dodáním zboží odesláním příjemci lze objednávku zaplatit: v provozovně v hotovosti nebu FioBano platební kartou nebo v případě elektronické objednávky platební kartou on-line, službou PayPal, Platba 24, Mojeplatba, ePlatby, mPeníze nebo rychlým převodem u Fio Banky, či dobírkou.

5.3 Z platebních karet pro platby v provozovně akceptujeme: VISA, VISA ELECTRON, MASTER CARD, MAESTRO, AMEX.

5.4 Z platebních karet pro platby v online obchodě akceptujeme: VISA, VISA ELECTRON, MASTER CARD, MAESTRO, DINERS.

5.5 Platbu převodem na korunový účet lze uskutečnit pouze po předchozí osobní nebo telefonické dohodě (tel. +420 775 875 107, +420 226 201 347). Objednávka bude vyřízena po obdržení platby na účet č. 220877314/0300.

5.7 Zpracování objednávky bude zahájeno až po obdržení platby, s výjimkou platby na dobírku nebo platby v hotovosti.

5.8 Celková cena objednávky je složena z ceny zboží, z ceny přepravy a případně z ceny za dobírku.

5.9 Cena za zboží se řídí ceníkem prodávajícího platným ke dni objednávky. Cena kytic se řídí aktuálními cenami květin na holandských burzách. Dle sezónnosti jsou uvedeny vždy aktuální ceny, které lze během roku kdykoliv měnit.

5.10 Cena přepravy se řídí ceníkem uvedeným v příloze těchto podmínek. Internetový obchod počítá ceny přepravy i časy doručení sám automaticky. Je nutné, abyste si cenu přepravy i čas doručení v objednávce zkontrolovali. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

6. Předání zboží a reklamace

6.1 Příjemce přebírá zboží svým podpisem a zároveň stvrzuje, že zboží převzal v dobrém stavu. V případě, že je zboží poškozeno (např. polámané květiny), je příjemce před převzetím zboží povinen oznámit toto poškození prodávajícímu na tel. +420 775 875 107 nebo +420 226 201 347, a to bez zbytečného odkladu po té, kdy měl možnost si zboží prohlédnout. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
V případě prokazatelného poškození zboží má kupující právo na jeho výměnu, slevu z ceny zboží nebo je oprávněn od smlouvy odstoupit. Prodávající však neodpovídá za poškození zboží, které způsobil příjemce.

6.2 Prodávající neodpovídá za chybné kontaktní údaje příjemce ani za to, že příjemce nebyl z jakéhokoliv důvodu v přepravní lhůtě zastižen na místě určeném v objednávce.

7. Odstoupení od kupní smlouvy

7.1 Kupující může odstoupit od kupní smlouvy pouze písemnou formou v podobě e-mailu zaslaného prodávajícímu. Odstoupení od kupní smlouvy musí být odesláno do 24 hodin před termínem doručení objednaného zboží příjemci.

8. Záměna květin

8.1 Vzhledem k sezónnosti květin a přímé závislosti na dovozu květin ze zahraničí si prodávající vyhrazuje právo záměny druhu nebo barvy květiny ve výši maximálně 25 % oproti fotografii na stránkách internetového obchodu.

8.2 V případě nutné záměny vyšší než 25 % prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího a bude dohodnut další postup.

9. Závěrečná ujednání a ochrana osobních údajů

9.1 Prodávající se zavazuje respektovat a chránit osobní údaje kupujícího a příjemce v souladu se zákonem č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány a bezpečně uchovány v zabezpečeném informačním systému prodávajícího. Prodávající má právo si poskytnuté osobní údaje dostupnými prostředky ověřit z hlediska pravdivosti a možného záměru, který je v rozporu s českým právním řádem, nebo zda nebyl osobní údaj poskytnut osobou nebo subjektem, kterému informace o osobních údajích nepřináleží. Prodávající poskytnuté a zjištěné osobní údaje využije pouze pro úspěšné vyřízení objednávky, doručení zboží a případnou reklamaci. Kupující tímto výslovně souhlasí s předáním těchto osobních údajů dopravci za účelem doručení zásilky.
9.2 Prodávající se zavazuje uchovat v tajnosti před nepovolanými osobami všechny informace týkající se zboží, místa určení. Tento závazek se vztahuje i na příjemce objednávky.
9.3 Veškeré právní vztahy vznikající mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právním řádem. Ve věcech neupravených jinou smlouvou nebo těmito obchodními podmínkami se uplatní příslušná ustanovení obchodního zákoníku.

9.4 Obchodní podmínky mají přednost před případně odlišným prohlášením osob vystupujících jménem prodávajícího, ledaže je toto odlišné prohlášení učiněno písemně a podepsáno osobou, která je ve smyslu příslušných právních předpisů oprávněna jednat za prodávajícího.

9.5 Prodávající je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoliv jednostranně změnit. V případě změny obchodních podmínek nabývají tyto změny okamžitou platnost po jejich uveřejnění na internetových stránkách prodávajícího. Změny nemají vliv na již učiněné objednávky.

9.6 Odesláním objednávky kupující vyjadřuje s těmito obchodními podmínkami souhlas.

10. Autorská práva

10.1 Dovolujeme si Vás tímto upozornit, že fotografie umístěné na těchto webových stránkách jsou chráněny autorským právem prodejce. Neoprávněným užitím fotografií umístěných na těchto webových stránkách se dopustíte protiprávního zásahu do autorského práva této společnosti. Zmíněná společnost v takovém případě podnikne veškeré právní kroky v souladu s příslušnými ustanoveními z. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, aby jakýmkoliv protiprávním zásahům do svých práv zabránila, byla jí nahrazena vzniklá škoda včetně ušlého zisku a poskytnuto přiměřené zadostiučinění v penězích. Neoprávněným zásahem do autorského práva se rovněž vystavíte riziku trestního stíhání pro spáchání trestného činu dle příslušných ustanovení z. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.