Ochrana osobních údajů

Děkuji, že jste navštívili můj web, nebo jste se přihlásili k odběru newsletterů. Beru ochranu Vašich soukromých údajů vážně a chci, abyste se při návštěvě mých internetových stránek cítili dobře. Ochrana Vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nmě důležitou záležitostí, kterou při svých obchodních procesech beru na zřetel. Osobní údaje, které získávám během vaší návštěvy webových stránek KvetinyLucie.cz popř. při dodávání jiných produktů a služeb, zpracovávám v souladu se Zákonem č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů.

Zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Právo na informace

Na požádání Vám podle možnosti obratem a písemně oznámím, zda a jaké osobní údaje mám o Vás zaznamenané a na požádání je opravím.

Kontaktní údaje

Pokud máte otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete je směřovat na lucie@kvetinysporilov.cz, kde jsem k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností. Prosím, uveďte do předmětu emailu “GDPR”.

Kdo je správce?

Lucie Brůnová, IČ 69069638 se sídlem Zdechovice 55, okr. Pardubice, 533 11, zapsaná v živnostenském rejstříku, živnostenské oprávnění vydáno živnostenským odborem městské části Praha 4, č.j.: ŽIO – P4/133554/16/OŽ/BEN

Provozuje webovou stránku kvetinysporilov.cz a kvetinylucie.cz

Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu případně vybírám další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Prohlašuji

Prohlašuji, že jako správce Vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy, že:

budu zpracovávat Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu;

plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů;

umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Kodex ochrany údajů

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíte mé webové stránky, zaznamenají webové servery standardním způsobem IP adresu, která byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, ze které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když mi je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace, anket, vypsání cen nebo na realizaci smlouvy či objednávky produktů a služeb. Osobní údaje jsou (v případě klientů) též zaznamenávány z ústních výpovědí během individuálních konzultací, při živých akcích, a e-mailové či jiné komunikace v rámci profesionálního vztahu mezi vámi a mnou. Pro jejich oprávněné využívání jako zájemce o mé služby stvrzujete písemně souhlas se zněním dokumentu „Souhlas se zpracováním osobních údajů“, který vám je poskytnut před zahájením spolupráce.

Bezpečnost

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení tvých osobních údajů.

Použití a postoupení osobních údajů

Vložením osobních údajů na této stránce či písemným stvrzením souhlasu se zněním dokumentu „Souhlas se zpracováním osobních údajů“ souhlasíte se zasíláním obchodních informací. Používám Vaše osobní údaje pro účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu, na ankety týkající se produktů a na marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný. Osobní údaje získané ústními výpověďmi během individuálních konzultací, živých akcí, a z e-mailové či jiné komunikace v rámci profesionálního vztahu mezi klientem a mou osobou slouží výhradně zlepšování mých výkonů a služeb.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Všichni mí spolupracovníci, agentury a obchodníci jsou z mé strany vázáni diskrétností.

Možnost odhlášení

Pracuji jen s údaji a kontakty, ke kterým jste mi dali souhlas. Vaše údaje použiji k tomu, abych Vás mohla informovat o svých produktech a službách, případně zjistit Váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud s tím nesouhlasíte, oznamte mi to, abych mohla údaje zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu Vám mohu nabídnout ještě lepší služby. Používání cookies můžete deaktivovat ve svém internetovém prohlížeči.

Rozsah​ osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sama, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Poskytování služeb, prodej produktů, plnění smlouvy.

Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, příp. další plynoucí ze smluvního vztahu mezi klientem a mou osobou (telefon, adresa atd.), nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. vyřízení objednávky produktů, zaslání přístupů do online kurzu atd.); v případě nutnosti zpracování citlivých údajů (osobní údaje zvláštní kategorie dle GDPR) stvrzujete souhlas se zněním dokumentu „Souhlas se zpracováním osobních údajů“ před zahájením spolupráce.

Vedení účetnictví

Jste-li zákazník/zákaznice, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Marketing – zasílání newsletterů

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte, využívám za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že Vás moje novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky. Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám Vám newsletter jen na základě Vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. Pokud narazím na zajímavou tvorbu někoho dalšího, ráda vám jeho práci v e-mailu doporučím. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Fotografická dokumentace – např. živé akce

Na některých našich živých akcích pořizuji fotografickou a video dokumentaci. Fotografie a video používám v propagačních materiálech, především na webu. U těchto materiálů nikdy nenajdete jména účastníků, jedině pokud by se jednalo o referenci a to na základě souhlasu. Pokud byste na záznamech nechtěli být, dejte mi vědět pomocí kontaktních údajů před pořádáním živé akce.

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování, nebo jsem v konkrétních případech neuvedla jinak.

Předání osobních údajů třetím osobám

K Vašim osobním údajům mají přístup moji spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáží zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe, než já, a na dané zpracování se specializují a jsou v souladu s GDPR. Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:

Facebook, Google, Instagram, Youtube

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji Vám, že v takovém případě při výběru budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mne prostřednictvím e-mailu: lucie@kvetinysporilov.cz. Máte ​právo na informace​, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky ​právu na přístup​ mne můžete kdykoli vyzvat a doložím Vám ve lhůtě 30 dní, jaké osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte ​právo na doplnění a změnu osobních údajů​. Při jakékoliv výzvě týkající se osobních informací prosím uveďte do předmětu emailu zkratku ​“GDPR”​. Pokud tuto zkratku uvedete, mohu Vám zaručit, že Vaše zpráva neuvízne ve spamovém filtru. V opačném případě nenesu zodpovědnost za nedoručení pošty.

Právo na omezení zpracování

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat, nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelu zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že Vám informace dodám ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 30 dní a opět v předmětu emailu uvést “GDPR”.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na Vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažu veškeré Vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní. V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu Vás budu informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda, pokud nejprve o tomto podezření informujete mne, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články, informacemi o akcích, produktech či službách Vám zasílám, jste-li mí zákazníci, na základě Vašeho oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme Vám je jen na základě Vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Ujišťuji Vás, že spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích o a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů​ platí od 24.4.2019.